Loredana Chivu, despre operațiile făcute la clinica anchetată: "Am fost la un pas de moarte" (2024)

Antena 3 CNNActualitateLoredana Chivu, despre operațiile făcute la clinica anchetată: "Am fost la un pas de moarte"

Loredana Chivu, a mărturisit, joi, în exclusivitate la Antena 3, faptul că a fost la un pas de moarte, după ce a făcut o intervenție la clinica de chirurgie estetică frecventată des de vedete, care acum este cercetată de Poliție.

Este scandal uriaș, după ce s-a descoperit că la clinica unde s-au operat zeci de vedete, medici fără drept făceau interventii estetice.

Au fost percheziţii în Bucureşti şi în 24 de judeţe, iar acuzaţiile sunt de evaziune fiscală, spălare de bani, vătămare corporală, fals intelectual şi exercitarea fără drept a unei profesii.

Loredana Chivu: "Am fost la un pas de moarte"

"Pe 22 martie l-am dat în judecată pe patronul clinicii, Valentin Burada. Este un proces civil. Eu am suferit multiple operaţii. Mi-am pus aqua feeling, o operaţie non-ivazivă, aşa spunea el. În urma acelei intervenţii am suferit mai multe infecţii şi mai multe operaţii. Am fost la un pas de moarte şi am hotărât să îl dau în judecată.

"Prima operaţie a fost făcută într-un birou"

Intervenţiile nu au fost făcute de către el, au fost făcute de către alţi medici care colaborau cu el. Ideea este că dacă vă uitaţi pe YouTube, o să găsiţi un material cu mine şi o să vedeţi unde a fost făcut prima operaţie, adică a fost făcută într-un birou.

Mai multe detalii nu pot să vă dau, pentru că eu am un proces în curs cu el acum şi sper ca instanţa să decidă în favoarea mea, pentru că am suferit enorm de mult. Cum spuneam, am fost la un pas de moarte, tensiune 6. Am fost internată de mai multe ori în spital, am fost amăgită.

Cum se numeşte intervenţia din cauza căreia ar fi suferit Loredana Chivu

În primă fază, când a fost declanşată această infecţie, cu aqua feeling care se contaminează şi nu sunt singura persoană care a suferit această neplăcere, să spun aşa. La prima operaţie, nu îi cunoaşteam pe medici. Prima operaţie s-a efectuat într-un birou, atunci la vremea respectivă, acum trei ani. Problemele au început cam la doi ani şi jumătate şi aşa am observat că s-a întâmplat şi cu alte fete.

Am pus întrebări la care mi s-a şi răspuns, că operaţia este non-invazivă, că aqua feeling-ul se bagă prin acelaşi loc şi se scoate prin acelaşi loc, printr-o canulă. El se transformă cumva, ca un silicon şi nu se duce în corp, adică el rămâne acolo unde îl pui, ceea ce nu este adevărat. Au fost minciuni.

Această substanţă acţionează în timp şi când ea se contaminează, pentru că asta se întâmplă cu ea, de asta este şi interzisă în foarte multe ţări, adică în mai toate ţările, este o substanţă care îţi macină efectiv ţesuturile, muşchii, pielea etc. Este o subtanţă periculoasă. Pe mine m-a adus aproape de moarte. Aveam tensiunea 6, septicemie. Am ajuns în punctul acela pentru că am avut încredere în acest om și m-a amăgit că o să mă fac bine, că o să fiu bine. Am avut tot felul de intervenții tot la ei și când am fost aproape de moarte atunci am ajuns la un alt spital unde am fost salvată. Și la propriu și la figurat. Au mai urmat și alte intervenții, dar pentru scoaterea a celei substanțe.

"Am stat internată foarte mult în spital, am luat foarte multe antibiotice şi am avut foarte multe operaţii"

Am luat legătura cu clinica şi vă spun poziţia clinicii. În loc să se preocupe de bunăstarea mea şi de sănătatea mea, cum e normal la orice pacient care are o problemă, el (nr. Valentin Burada) a hotărât şi a crezut că e de cuviinţă să mă dea în judecată şi să îmi ceară daune morale şi a vrut să îmi închidă gura şi m-a dat în judecată, să nu fiu lăsată să vorbesc despre ce mi se întâmplă, dar cred că nicio instituţie pe lumea asta, nu ar permite să nu lase un om să îşi spună povestea, mai ales cu cât am fost aproape să mor", a spus Loredana Chiviu, joi, în exclusivitate la Antena 3.

Citiţi: Clinică de chirurgie estetică frecventată des de vedete, cercetată de poliție. Bianca Drăgușanu, intervenții estetice la dentist

Loredana Chivu, despre operațiile făcute la clinica anchetată: "Am fost la un pas de moarte" (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 6058

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.